Letöltések

A nyomtatványokat ügyek szerint csoportosítva megtalálhatóak itt. A digitálisan tölthető nyomtatványokat érdemes elektronikusan kitölteni a jobb olvashatóság érdekében.


Regisztált villanyszerelők listája

Az elosztói engedélyesek üzletszabályzatában foglaltak szerint mérőhely létesítését, átalakítását az elosztói engedélyesek által előírt technológiát és irányelveket ismerő, regisztrált vállalkozó végezhet. A regisztrált villanyszerelők elérhetősége az alábbi kereső rendszerben található.

Meglévő fogyasztásmérőnél végzett munkák esetén a költséghatékony és gyors ügyintézés érdekében keresse ezen regisztrált szerelőket.

A regisztált villanyszerelők listáját megtalálhatja a meevet.hu oldalán.

e-on lakossági nyomtatványok

Az e-on lakossági nyomtatványait letöltheti e-on honlapjáról, vagy innen a szaki-vill.hu oldaláról.

Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentő nyomtatvány

Kivitelezői nyilatkozat

Meghatalmazás

Mérőhelyi munka igénybejelentő nyomtatvány

e-on villanyszerelői nyomtatványok

Az e-on villanyszerelői nyomtatványait letöltheti e-on honlapjáról, vagy innen a szaki-vill.hu oldaláról.

Áramhálózatra kapcsolás igénybejeletése - Ügyfél és teljesítményigény adatok

Áramhálózatra kapcsolás igénybejeletése - Csatlakozási műszaki adatlap

Helyszíni felülvizsgálat utáni készrejelentő nyilatkozat

Betétlap "H" árszabás igényléséhez

Meghatalmazás az eon regisztrált szerelői részére

Társasházi nyilatkozat

Tulajdonosi hozzájárulás

Igénybejeltés zárópecsét bontására

Felülvizsgálói nyomtatványok, nyilatkozatok

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálathoz, villámvédelmi felülvizsgálathoz és az erősáramú berendezések felülvizsgálatához szükséges dokumentácókat, nyomtatványokat letöltheti a vibite.hu oldaláról, vagy innen a szaki-vill.hu oldaláról.

Villamos berendezés első ellenőrzésének jelentése - Alapdokumentáció

Villamos berendezés első ellenőrzésének jelentése - ÁVK

Villamos berendezés első ellenőrzésének jelentése - Hurokimpedancia

Villamos berendezés első ellenőrzésének jelentése - Törpefeszültség

Villamos berendezés első ellenőrzésének jelentése - Villamos berendezés szigetelési ellenállása

Darabvizsgálati jegyzőkönyv - 60439-1

Darabvizsgálati jegyzőkönyv - 60439-3

Darabvizsgálati jegyzőkönyv - 61439-2

Darabvizsgálati jegyzőkönyv - 61439-2-250A alatt

Darabvizsgálati jegyzőkönyv - 61439-3

Áramütés elleni védelem szabványossági felülvizsgálata

Erősáramú berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

Nem norma szerinti villámvédelmi berendezés felülvizsgálata

Kábelek szigetelés ellenállása mérési jegyzőkönyv

Kábelvonalak dokumentációja

Norma szerinti villámvédelmi rendszer felülvizsgálata